Campagne pesticiden Velt - SOS Slaapkamer

240 €

Burgerwetenschapsproject van Velt Meting van pesticiden in huisstof in de slaapkamer Analyse door een onafhankelijk labo Burgerwetenschap

Hoe gezond is jouw slaapkamer? Dat wil Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) samen met YOOTEST in een nieuw burgerwetenschapsproject ‘SOS Slaapkamer’ onderzoeken.

Het doel van de campagne is achterhalen welke pesticiden worden teruggevonden in het stof van de slaapkamer en waar deze pesticiden vandaan komen.
- Heeft de landbouwer uit de buurt zijn akkers of fruitboomgaarden net bespoten?
- Komt het misschien door het vlooienbandje van de kat?
- Of heeft de muggenstekker er iets mee te maken?

Pesticiden zijn chemische stoffen die gebruikt worden om ziekten, ongedierte of onkruid te bestrijden in de land- en tuinbouw. Ook binnenshuis worden wel eens pesticiden gebruikt tegen ongewenste insecten. Maar dit gebruik is niet onschuldig. Pesticiden zijn schadelijk en brengen gezondheidsrisco’s met zich mee voor mens, dier en milieu. Deze stoffen horen niet thuis in onze slaapkamer!

Waarom pesticiden meten in de slaapkamer?

Thuis brengen we het grootste deel van onze tijd door in de slaapkamer. Pesticiden horen hier niet thuis. Toch tonen verschillende onderzoeken aan dat pesticiden te vinden zijn in het huistof van onze woningen. Bestel jouw staalnamekit om te achterhalen hoe groot het probleem is in jouw slaapkamer.

Waarom deelnemen aan de campagne ‘SOS Slaapkamer'?

- Om de vervuiling van je slaapkamer met pesticiden te achterhalen

- Om een globaal zicht te krijgen van de vervuiling van woningen door pesticiden

- Ertoe bijdragen dat de overheden aandacht besteden aan dit volksgezondheidsprobleem en inperkende maatregelen nemen voor het gebruik van pesticiden

Hoe deelnemen aan de campagne "SOS Slaapkamer"?

De campagne "SOS Slaapkamer" staat open voor iedereen. Hoe meer deelnemers, hoe beter zicht we krijgen op het probleem.

Om deel te nemen aan het onderzoek bestel je gewoon de "SOS Slaapkamer" staalnamekit.

Hiermee ontvang je al het nodige materiaal om een stofstaal te nemen in je slaapkamer met je eigen stofzuiger. De instructies voor staalname lees je hier.

Om de resultaten beter te kunnen interepreteren, vul je de meegestuurde vragenlijst online of op papier in. Indien ingevuld op papier, stuur deze samen met uw stofstaal naar het YOOTEST labo in de bijgeleverde gefrankeerde retourenvelop.

 

 ! OPGELET !
Vulde je de vragenlijst al in in de selectiefase voor Velt, dan hoef je deze niet opnieuw in te vullen!

Het is wel belangrijk dat je hetzelfde e-mailadres invult als je deed op de vragenlijst van Velt.

Je ontvangt je persoonlijk resultaat in een uitgebreid analyserapport (vanaf september), samen met het eindrapport dat door Velt wordt gepubliceerd.

YOOTEST en Velt hebben gezamenlijk de lijst van 58 op te sporen pesticiden opgesteld. Je vindt de lijst hieronder.